KAPITEL 7 1/1

The Muppets i Båstad. Från vänster författaren, Bob Alpert, Bo Söderberg, Hans Wallgren, Bernt Magnusson,
Claes von Post och Staffan Tell.

 [1]