KAPITEL 3 1/5

Vår mamma var en vacker kvinna. Hon hette Adrienne De Geer och kallades Enne.
Hon spred glädje i gårdarna kring sjön.

 [1] | 2 | 3 | 4 | 5