KAPITEL 28 2/2

Vi försökte övertala ett antal rikingar att satsa pengar på ett intelligent och lönsamt sätt.
De flesta struntade i våra råd, så vi fick be allmänheten om hjälp. Linda Lampenius var häftig!

 1 | [2]