KAPITEL 20 1/1

Denna bild finns inramad i mitt hem. Bert och jag tog oss in överallt.
På Kungliga Slottet var vi välkomna! Undra på det. Bert var vacker som en dag.

 [1]