KAPITEL 16 1/3

När Konung Carl XVI Gustaf kröntes stod Tom som Förste Hovmarskalk på hans högra sida (tv på bilden).
Tom var ännu så färsk att han var odekorerad.
Så småningom blev han en av rikets mest dekorerade och ordensprydda herrar.
När främmande sändebud togs emot på Slottet var det inte ovanligt att de trodde att Tom var kung!

Foto: Jan Collsiöö/Scanpix
 

 [1] | 2 | 3